keresés a weboldalon

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Képző- és iparművészeti ág

Legfontosabb és egyben legszebb feladatunk a tehetséggondozás: akár a gyerekek szakirányú továbbtanulását elősegítendő (alkotóvá válás – szűkebb szakmai értelemben), akár mint a gyerekek műértő –műélvező közönséggé, önálló értékítélettel bíró kreatív emberekké nevelése (alkotóvá válás – tágabb szakmai értelemben) .

Az Ady iskolában a művészeti oktatás gyökerei a 80-as évekre nyúlnak vissza: 1984-től rajztagozatos képzés kezdődött, valamint 1991-től hatosztályos képzőművészeti gimnázium kezdte meg működését.
A Megyei Jogú Város Közgyűlése 1996-ban a Képző- és iparművészeti ág alapfokú oktatását engedélyezte. Ezzel mód nyílt a művészeti oktatás bővítésére város- és városkörnyéki csoportjaink indításával, amely mind az utánpótlás, mind a tehetséggondozás szempontjából fontos.
Így az 1996/97-es tanévtől a város és a városkörnyék tehetséges gyerekei is részt vehetnek rajzórák és műhelyfoglalkozások (grafika, festészet, kerámia, tűzzománc, szövés, báb, origami, batik, fafaragás, fotó) keretében az Ady iskola művészeti oktatásában.

A város kulturális arculatának meghatározó színfoltja az Ady iskola, helyszínt teremtve művészeti, kulturális rendezvényeknek, az itt végzettek közül már rajztanár kollégáink is vannak, volt tanítványaink között pedig országos szinten is jelentős eredményekkel büszkélkedhető fiatal művészek találhatók.

Az 2007/8. tanévben a képző- és iparművészeti ág tanulóinak létszáma több mint 500 fő.

A képzőművészeti oktatás indulása óta a szakirányú felsőoktatásban közel 50 tanulónk végzett (Magyar Iparművészeti Egyetem, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Kaposvári Egyetem, Berzsenyi Dániel Főiskola, Budapesti Corvinus Egyetem).

Az Ady iskola Zala megye egyetlen középfokú művészetoktató intézménye ezért, valamint rajztagozatos, és művészeti gimnáziumi szakmai tapasztalataira építve, minden tanévben két megyei versenyt hirdet:
November: XIX. „Sokat tud a kezem…” megyei rajzpályázat általános iskolai korú diákok részére.
Április: „Mostan színes tintákról álmodom…” megyei festészetverseny általános iskolai korosztály részére.

Tanulóink sikeresen vesznek részt tanulmányi versenyeken, hazai és nemzetközi rajzpályázatokon. Többek között Japánban, Dél-Afrikában, Törökországban, Izraelben, Finn-és Lengyelországban kaptunk díjakat. Hazai sikereink közül a legjelentősebbek a zánkai Szivárvány Gyermekalkotások Galériája által kiírt nemzetközi és országos rajzpályázatokon elért diplomáink; a Wienerberger Jövővár országos Képzőművészeti Pályázaton három évben egymás után elnyert I., II. helyezések, különdíjak; a Magyar Nemzeti Galéria képzőművészeti pályázatain elért díj, eredmények.

Az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények országos versenyei eredményesen szerepelünk:
2002/2003. tanévben a II. Országos Festészetversenyen elért helyezéseink: egy I., négy II., egy III. díj.
2003/2004. tanévben I. Országos Tűzzománc versenyen egy III. helyezés.
2005/2006. tanévben megrendezett III. Országos Festészetversenyen elért helyezéseink: egy V., két VI., egy VII., két IX. helyezés.
2006/2007. tanévben III. országos grafika verseny döntőjében 3diákunk vett részt, egy III. helyezést értünk el; a Budai Rajziskola XIV. országos tehetséggondozó rajzversenyén megosztott III. díj.

A képzőművészeti oktatáson belül 1997-ben a Munkácsy Mihály Szakiskolával közösen dekoratőr és kirakatrendező szakképzés indult dunántúli beiskolázással, amely egyrészt a gimnáziumban végzett diákok továbbtanulási esélyeit növeli a magas rajzóraszám következtében, illetve szakmához juttat.

1989 óta működik iskolánkban az Ady Galéria, évente 6 állandóan ismétlődő kiállítással:
Szeptember-október: Alkotótábori kiállítás
November: “Sokat tud az én kezem…” megyei rajzpályázat
A téli hónapokban a tehetséges végzős gimnáziumi tanulók önálló kiállításai kapnak helyet.
Március: a művészeti gimnázium átfogó kiállítása, munkabemutatója
Április: A Magyar Művészetoktatás Napja keretében rendezett megyei festészetverseny kiállítása, művészeti iskolák vendégkiállításai
Május: az érettségiző osztály ballagási kiállítása
Június: a rajztagozat(1-8.b) és külsős csoportjaink tanévzáró kiállítása.

Az iskolagaléria helyszíne tanulóink munkáiból évről-évre megrendezett hagyományos és kamara-kiállításoknak. Művészeti iskolák diákjainak, tanárainak bemutatkozására is gyakran sor kerül, valamint kortárs művészek, alkotótelepek alkotásai és iskolánk művésztanárainak munkái is láthatók itt.
Iskolánk Képzőművészeti Támogatási Alapítványa biztosítja a kiállítások költségeit (rendezés, díjak).
A tanévek szakmai programját különböző egyéb események is színesítik: kézműves vásárok diákjaink munkáiból, nyári alkotótáborok (külföldi és hazai helyszíneken: 2007-ben Almásházán, Marosvásárhelyen), nyílt napi munkabemutatók-kiállítások.

A külsős-délutáni rajzcsoportjainkba való becsatlakozás minden évben júniusi beiratkozással történik.