keresés a weboldalon

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

TÁMOP 3.1.4 pályázat

TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0309

„Az Ady Endre Iskola 314-es projektje”

 

A projekt keretében a következő tevékenységek megvalósítására kerül sor:

Egészségfejlesztő, szemléletformáló iskolai programok lebonyolítása, a diákok egészséges életmódra nevelése.

A pedagógusok szakmai fejlődését elősegítő tanártovábbképzések megvalósítása a pedagógiai módszertani megújulást szolgáló képzések előtérbe helyezésével.

Együttműködés helyi társadalmi szervezetekkel, partnerség kialakítása nevelési-oktatási feladatok elősegítése érdekében.

Oktatás, nevelés megvalósítását elősegítő tan-és segédeszközök, valamint sporteszközök beszerzése.

 

A támogatás eredményeképpen a tanulók részt vehetnek alkalomszerű mozgásos tevékenységekben, idegen nyelvi vetélkedőkön, informatikai szakkörökön, baleset megelőzési workshop-on, a mindennapos testnevelés részét képező mozgásprogramokon, egészségnapokon, konfliktus-és iskolai agressziókezelési programokon, dohányzás megelőzést szolgáló programokon, pénzügyi, gazdasági ismereteket nyújtó szakkörökön, hagyománnyá tehető iskolai eseményen, elsősegély-nyújtási tanfolyamon, és a média felelős és tudatos használatát elősegítő foglalkozásokon.

A támogatás keretében a pedagógusok többek közt természetismeret tárgyú, családpedagógiai, életvitel témájú, környezettudatos magatartás tárgyú, művészetek egészség- és személyiségfejlesztő hatású alkalmazását oktató, a lelki egészség fejlődését szolgáló, rekreációs és élethosszig tartó testmozgások tárgyú,az egészséges életmódra nevelés tárgyú, a társas kapcsolati készségek gyakorlását szolgáló tanulói csoportok vezetésére képesítő, IKT oktatásban történő alkalmazásához kapcsolódó, pedagógiai módszertani megújulást támogató, nép- és honismereti továbbképzéseken vesznek részt.

 

 

A program az Új Széchenyi Terv támogatásával valósul meg 2013. március 25. és 2015. március 24. között.