keresés a weboldalon

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

ISKOLAVEZETÉS

KépNévSzakképzettségBeosztás
Passné Katarzsinszky Lídiaföldrajz- testnevelés-német szakos tanárfelső tagozatos intézményvezető-helyettes
Kovácsné Tóth Veronikanémet szakos nyelvtanárgimnáziumi intézményvezető-helyettes
Komády Krisztinatanítóalsó tagozatos intézményvezető-helyettes
Czigány Lászlómagyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár intézményvezető
Szommer Juditmérnök tanár művészeti tagozat intézményegység-vezető

TANÁRAINK

KépNévSzakképzettségBeosztás
Vörös Biankarajz, művészet és vizuális kultúra szakos tanár
Vida Zsoltbiológia szakos gimnáziumi tanár
Szajkó Kingatestnevlés szakos tanár
Borosán Tiborgimnázium, matematika szakos tanár
Belák Pétergimnáziumi tanár, fizika
Tunner Dóraáltalános iskolai tanító, német idegen nyelvi műveltségi területentanító
Brasnyó Krisztinaáltalános iskolai tanító, testnevelés és sport műveltségi területentanító
Dömötörfi Nóra Ágnesmagyar: irodalom-nyelvészet szakos középiskolai tanár
Gellén-Szabó Edinaáltalános iskolai tanító vizuális nevelés szakkollégiumi képzéssel, matematika szakkollégiumi képzésseltanító
Horvátné Tamás Mártatörténelem szakos tanár, ének-zene szakos tanár
Kocsmárné Vörös Évaangol nyelv és irodalom szakos tanár, művelődésszervező
Luczi Katalinangol nyelv és irodalom szakos tanár, matematika szakos tanár
Márovicsné Csiszmazia Katalinokleveles technikatanár, okleveles informatikatanár5.c osztályfőnöke
Patton Dominikokleveles középiskolai magyar - történelem szakos tanár 11.a osztályfőnöke
Soósné Gondos Annaokleveles rajz- és vizuáliskultúra-tanár,rajz és vizuális kommunikáció szakos tanárszakmai tantárgyat tanító tanár, vizuális kultúra tanár, 6.b osztályfőnöke
Sóska Zoltánnémet nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles hittanár-nevelő tanár
Tornyos Ervinbalett
Komády Krisztinatanítóalsó tagozatos intézményvezető-helyettes
Weinhardt-Nagy Vanesszamagyar nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos tanár6.a osztályfőnöke
Vargáné Farkas Ildikóáltalános iskolai tanító3.a osztályfőnöke, tanító
Tóth Ferencnéáltalános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel, általános iskolai tanító angol műveltségi területentanító, 2.a osztályfőnöke
Tánczos GyörgyKözépiskolai művészeti szaktanár, mentortanár, okleveles felnőttképzési és közművelődési menedzser
Sághegyiné Simonits Andreaáltalános iskolai tanító rajz speciális kollégiummal, okleveles magyartanártanító
Szentgyörgyvölgyiné Igazi Ildikóokleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár10.b osztályfőnöke
Szabóné Tóth Gyöngyiáltalános iskolai tanító 1.c osztályfőnöke
Szabóné Filinger Mónikabiológia, kémia szakos tanár 8.b osztályfőnöke
Szabó Mariannaokleveles történelemtanár, okleveles olasz nyelv és kultúra tanára
Rajzó Ildikótáncpedagógus (klasszikus balett), okleveles néptáncművész
Popellár Márta Máriakémia, biológia szakos tanár
Gellért Rékaének-zene szakos tanár, ének-zene alapszakos szakember (karvezetés) 7.c osztályfőnöke gyermek és ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnöki munkaközösség vezető
Passné Katarzsinszky Lidiaföldrajz- testnevelés-német szakos tanár felsős reál munkaközösség vezető 7.a osztályfőnöke
Papp Tímeaáltalános iskolai tanító informatika műveltségi területen, vállalkozások pénzügyei szaktanácsadó 4.c osztályfőnök
Nótárné Somogyi Veronikaáltalános iskolai tanító
Némethné Cseh Andreaáltalános iskolai tanító4.a osztályfőnöke
Némethné Balogh Ildikórajz- és vizuális kultúra
Némethné Bakos Viktóriaföldrajz szakos tanár
Nemes Erikamatematika- fizika-informatika szakos tanár gimnáziumi reál munkaközösségi vezető
Nagyné Kiss Juditáltalános iskolai tanító2.b osztályfőnöke
Nagy Szilviarajz- és vizuális kultúra, földrajz szakos tanár művészeti mk.vezető 1-11.évfolyam
Monok Balázsrajz- és vizuális kultúra, vizuális kommunikáció szakos tanár 12.a osztályfőnöke
Molnár Attilamagyar szakos középiskolai tanár, angol szakos középiskolai tanár
Molnár Andrásnénémet szakos nyelvtanár, történelem szakos tanár, könyvtár
Hosszú Juditáltalános iskolai tanító
Leidenberger Csillaokleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
Lakics Beatrixtanító, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, angol szakos nyelvtanár 9.ny2 osztályfőnöke
Kámánné Gyöngy Juditáltalános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel4.b osztályfőnöke
Kovácsné Tóth Veronikanémet szakos nyelvtanár9.ny1 osztályfőnöke, gimnáziumi kulturális program szervező
Kovács Józsefné Szabó Magdolnamagyar nyelv és irodalom szakos tanár gimnáziumi humán munkaközösség vezetője 10.a osztályfőnöke
Kaponya Editáltalános iskolai tanítóalsós humán munkaköz.vezetője, 1.a osztályfőnöke
Horváthné Szenecsár Emőkeangol szakos nyelvtanár
Gécsek Andrásnéangol szakos nyelvtanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár idegen nyelvi mk.vezető,(2-12.évfolyam) 12.b osztályfőnöke
Gécsek Andrásbiológia szakos tanár, testnevelés szakos tanár tankönyvfelelős 7.b osztályfőnöke
Golubics Barbaraokleveles angoltanár, okleveles andragógus tanár9.b osztályfőnöke
Fábián Mártafejlesztőpedagógus, általános iskolai tanító néptánc szakkollégiumi képzéssel alsós reál munkaközösségvezető
Fullér Klaudiaáltalános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen
Fehér Anetteokleveles középiskolai testnevelő tanár 5.a osztályfőnöke
Farkas Tündemagyar nyelv és irodalom szakos tanár, könyvtáros könyvtáros
Farkas Ferencművésztanár, szobrász, szerkesztő és ábrázoló geometria szakos középiskolai tanár
Dúczné Bánhegyi Orsolyaáltalános iskolai tanító
Dúcz Mihályfizika-informatika szakos műszaki tanár
Dr. Némethné Rácz Gabriellafrancia szakos nyelvtanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár 6.c osztályfőnöke
Czémán Eszteráltalános iskolai angol nyelvoktató tanító, okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
Csordás Anikóáltalános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel
Csondor Anikóáltalános iskolai tanító 3.b osztályfőnöke, kulturális program szervező
Csizmazia Ibolyaáltalános iskolai tanító, technika szakkolégium 3.c osztályfőnöke
Csiszárné Németh Gabriellaszakközgazdász, általános iskolai tanító2.c osztályfőnöke
Bódisné Molnár Helgaáltalános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen 1.b osztályfőnöke
Budai Tiborangol nyelv és irodalom szakos tanár, matematika, fizika, informatika szakos tanár diákönkormányzat segítő tanár 11.b osztályfőnöke
Borsosné Varga Ágnesmagyar nyelv és irodalom, ének-zene szakos tanár felsős humán mk.vezetője 5-8.évf.
Borsos Andrearajz- és vizuális kultúra - biológia szakos tanár 5.b osztályfőnöke
Bicsák Ágotamatematika-fizika-informatika szakos tanár 8.a osztályfőnöke
Bertókné Bangó Ildikómatematika-testnevelés szakos tanár
Babati Attilatörténelem, számítástechnika szakos tanár
Ambrus Lászlótestnevelő-népművelő szakos tanár, gyakorlatvezető mentortanár testnevelés mk.vezető 9.a osztályfőnöke