keresés a weboldalon

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

ISKOLAVEZETÉS

KépNévSzakképzettségBeosztás
Komády Krisztinatanítóalsó tagozatos intézményvezető-helyettes, 4.b osztályfőnöke
Czigány Lászlómagyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár intézményvezető
Varga Zsuzsannaföldrajz-testnevelés szakor tanár gimnáziumi intézményvezető-helyettes
Németh Máriamatematika- kémia szakos tanár felső tagozatos intézményvezető-helyettes
Szommer Juditmérnök tanár művészeti tagozat intézményegység-vezető

TANÁRAINK

KépNévSzakképzettségBeosztás
Tunner Dóraáltalános iskolai tanító, német idegen nyelvi műveltségi területentanító
Brasnyó Krisztinaáltalános iskolai tanító, testnevelés és sport műveltségi területentanító
Dömötörfi Nóra Ágnesmagyar irodalom-nyelvészet szakos középiskolai tanár
Gellén-Szabó Edinaáltalános iskolai tanító vizuális nevelés szakkollégiumi képzéssel, matematika szakkollégiumi képzésseltanító
Horvátné Tamás Mártatörténelem szakos tanár, ének-zene szakos tanár
Kocsmárné Vörös Évaangol nyelv és irodalom szakos tanár, művelődésszervező
Luczi Katalinangol nyelv és irodalom szakos tanár, matematika szakos tanár
Márovicsné Csiszmazia Katalinokleveles technikatanár, okleveles informatikatanár
Németné Deák Katalinnémet nyelv
Patton Dominikokleveles középiskolai magyartanár
Soósné Gondos Annaokleveles rajz- és vizuáliskultúra-tanár,rajz és vizuális kommunikáció szakos tanárszakmai tantárgyat tanító tanár, vizuális kultúra tanár
Sóska Zoltánnémet nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles hittanár-nevelő tanár
Tornyos Ervinbalett
Komády Krisztinatanítóalsó tagozatos intézményvezető-helyettes, 4.b osztályfőnöke
Weinhardt-Nagy Vanesszamagyar nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos tanár
Vargáné Farkas Ildikóáltalános iskolai tanító2.a osztályfőnöke, tanító
Tóth Ferencnéáltalános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel, általános iskolai tanító angol műveltségi területentanító
Tánczos Györgyművelődési és felnőttképzési menedzser, művészeti szaktanár
Sághegyiné Simonits Andreaáltalános iskolai tanító rajz speciális kollégiummal, okleveles magyartanártanító
Szentgyörgyvölgyiné Igazi Ildikóokleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár9.b osztályfőnöke
Szabóné Tóth Gyöngyiáltalános iskolai tanító 4.c osztályfőnöke
Szabóné Filinger Mónikabiológia, kémia szakos tanár 7.b osztályfőnöke
Szabó Mariannaokleveles történelemtanár, okleveles olasz nyelv és kultúra tanára
Rajzó Ildikótáncpedagógus (klasszikus balett), okleveles néptáncművész
Popellár Márta Máriakémia, biológia szakos tanár
Gellért Rékaének-zene szakos tanár, ének-zene alapszakos szakember (karvezetés) 6.c osztályfőnöke
Perlakiné Vigh Valériamatematika, ének-zene szakos tanár 7.c osztályfőnöke
Passné Katarzsinszky Lidiaföldrajz- testnevelés-német szakos tanár felsős reál munkaközösség vezető 6.a osztályfőnöke
Papp Tímeaáltalános iskolai tanító informatika műveltségi területen, vállalkozások pénzügyei szaktanácsadó 3.c osztályfőnök
Nótárné Somogyi Veronikaáltalános iskolai tanító1.a osztályfőnöke
Némethné Cseh Andreaáltalános iskolai tanító3.a osztályfőnöke
Némethné Balogh Ildikórajz- és vizuális kultúra
Némethné Bakos Viktóriaföldrajz szakos tanár
Nemes Erikamatematika- fizika-informatika szakos tanár 12.a osztályfőnöke, gimnáziumi reál munkaközösségi vezető
Nagyné Kiss Juditáltalános iskolai tanító1.b osztályfőnöke
Nagy Szilviarajz- és vizuális kultúra, földrajz szakos tanár művészeti mk.vezető 1-11.évfolyam
Márkus Rita Bernadettangol nyelv és irodalom szakos tanár, általános iskolai tanító
Monok Balázsrajz- és vizuális kultúra, vizuális kommunikáció szakos tanár 11.a osztályfőnöke
Molnár Attilamagyar szakos középiskolai tanár, angol szakos középiskolai tanár
Molnár Andrásnénémet szakos nyelvtanár, történelem szakos tanár, könyvtár
Hosszú Juditáltalános iskolai tanító
Leidenberger Csillaokleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
Lakics Beatrixtanító, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, angol szakos nyelvtanár
Kámánné Gyöngy Juditáltalános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel3.b osztályfőnöke
Kovácsné Tóth Veronikanémet szakos nyelvtanár12.b osztályfőnöke, gimnáziumi kulturális program szervező
Kovács Józsefné Szabó Magdolnamagyar nyelv és irodalom szakos tanár gimnáziumi humán munkaközösség vezetője 9.a osztályfőnöke
Komády Krisztinatanító diákönkormányzat segítő tanár, 1.b osztályfőnöke
Kaponya Editáltalános iskolai tanítóalsós humán munkaköz.vezetője, 4.a osztályfőnöke
Horváthné Szenecsár Emőkeangol szakos nyelvtanár
Horváth Tamásokleveles testnevelő tanár, okleveles tantervfejlesztő tanár7.a osztályfőnöke
Gécsek Andrásnéangol szakos nyelvtanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár idegen nyelvi mk.vezető,(2-13.évfolyam) 11.b osztályfőnöke
Gécsek Andrásbiológia szakos tanár, testnevelés szakos tanár tankönyvfelelős 6.b osztályfőnöke
Golubics Barbaraokleveles angoltanár, okleveles andragógus tanár9.ny2 osztályfőnöke
Fábián Mártafejlesztőpedagógus, általános iskolai tanító néptánc szakkollégiumi képzéssel
Fullér Klaudiaáltalános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen
Fehér Anetteokleveles középiskolai testnevelő tanár
Farkas Tündemagyar nyelv és irodalom szakos tanár, könyvtáros könyvtáros
Farkas Ferencművésztanár, szobrász, szerkesztő és ábrázoló geometria szakos középiskolai tanár
Dúczné Bánhegyi Orsolyaáltalános iskolai tanítóalsós reál munkaközösség vezetője
Dúcz Mihályfizika-informatika szakos műszaki tanár
Dr. Némethné Rácz Gabriellafrancia szakos nyelvtanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár osztályfőnöki mk.vezető, gyermek és ifjúságvédelmi felelős 5.c osztályfőnöke
Czémán Eszteráltalános iskolai angol nyelvoktató tanító, okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
Csordás Anikóáltalános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel
Csondor Anikóáltalános iskolai tanító 2.b osztályfőnöke, kulturális program szervező
Csizmazia Ibolyaáltalános iskolai tanító, technika szakkolégium 2.c osztályfőnöke
Csiszárné Németh Gabriellaszakközgazdász, általános iskolai tanító1.c osztályfőnöke
Csiszár László Viktorfizika, biológia szakos középiskolai tanár 10.a osztályfőnöke
Bódisné Molnár Helgaáltalános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen
Budai Tiborangol nyelv és irodalom szakos tanár, matematika, fizika, informatika szakos tanár diákönkormányzat segítő tanár 10.b osztályfőnöke
Borsosné Varga Ágnesmagyar nyelv és irodalom, ének-zene szakos tanár felsős humán mk.vezetője 5-8.évf. 8.c osztályfőnöke
Borsos Andrearajz- és vizuális kultúra - biológia szakos tanár 8.b osztályfőnöke
Bicsák Ágotamatematika-fizika-informatika szakos tanár
Bertókné Bangó Ildikómatematika-testnevelés szakos tanár
Babati Attilatörténelem, számítástechnika szakos tanár8.a osztályfőnöke
Ambrus Lászlótestnevelő-népművelő szakos tanár, gyakorlatvezető mentortanár testnevelés mk.vezető 9 ny1 osztályfőnöke