Iskolánk története
Az iskola története 1875-tel kezdődik, amikor a volt elemiből és a felső leányiskolából létrejött a polgári leányiskola. 1888-tól négyosztályos polgári leányiskolaként működött. 1907-ben épült meg a polgári épülete, mely ma is az épületegyüttes legszebb része. Külön ékessége volt a színpad.

A belvárosi iskola vonzerejét a színielőadások, a nemzeti táncok bemutatói, a gondos és körültekintő nevelés világa teremti meg a polgárok számára. Ekkor több évtizedig volt igazgató Grész Irma (1915-1942). 1947-48-ban nyolc évfolyamos általános iskolai képzés kezdődött (ebben az időszakban több igazgató váltotta egymást: Bánki Miklós, Cuba Béla). Mivel egyre több gyerek iratkozott az intézménybe, súlyos tanteremgondokkal küszködött az iskola. Ennek enyhítésére 1979-ben építési munkálatok kezdődtek. Az építési munkák befejezése után, 1982-t követően Zalaegerszeg belvárosának legnagyobb oktatási intézményévé vált az iskola.

Az időszak új utakat kereső igazgatója Szabó Árpádné volt (1979 - 1996). Az intézmény szakmai törekvései közül fokozatosan emelkedett ki a művészeti nevelés, mely két területre összpontosult. 1982-től ének-zene tagozat, 1984-től pedig rajztagozat indult az iskolában.

A városban élő művészek felkarolták az iskola kezdeményezését. Több neves képzőművész: Németh János keramikusművész, Farkas Ferenc és Fischer György szobrászművészek, Frimmel Gyula grafikusművész, Gábriel József festőművész szorgalmazták a rajztagozat létrehozását. Az iskolagalériában a művészek és a diákok változatos kiállításaiban gyönyörködhetnek a látogatók. A tanulók kiemelkedő képzőművészeti pályázati eredményei évről évre öregbítik az iskola hírnevét az országhatárokon túl is.

1991-ben minisztériumi és önkormányzati engedéllyel szerkezetváltás következett be: megindulhatott a hatosztályos képzőművészeti gimnáziumi képzés. 1996 szeptemberében a művészeti alapképzéssel, a vizuális képzéssel és a klasszikus balett-tagozattal bővül a kínálat, lehetőséget adva ezzel a város és a városkörnyék tehetséges tanulóinak művészeti nevelésére. A program indítója Garamvölgyi György igazgató ( 1996-1999) ezzel megteremtette a regionális művészeti képzés alapjait. 1999-től Czigány László igazgató vezetésével reményteljesen érnek sikerré az eddigi eredmények.

1998-tól a hatosztályos művészeti gimnáziumi képzés mellett egy négyosztályos általános tantervű gimnáziumi osztályba is jelentkezhetnek az általános iskola befejezését követően a tanulók. Az ide jelentkezők médiaismereteket és informatikát tanulnak emeltebb óraszámban. Az iskola büszke a zenei tagozat két kórusára, sportcsarnoknak is beillő tornatermére, önképzőkörére, a drámacsoport élményt adó bemutatóira, az erdei iskolára, a " Kazinczy szépkiejtési verseny megyei találkozójának" házigazda szerepére, illetve azokra a növendékeire, akik a jövő képzőművészei lesznek, ha felsőfokú tanulmányaikat befejezték.

Intézményünk vállalt célja a polgári értékek közvetítése; hagyományaink megőrzése, újabbak teremtése. Ennek a szándéknak ékes bizonyítéka az iskola udvarán 2001. szeptemberében felavatott Ady-mellszobor, amelynek alkotója - Farkas Ferenc - iskolánk művésztanára.
Avocado