Táncművészeti ág

Beteljesülni látszik Maurice Bejart, a világhírű táncművész koreográfus pár évvel ezelőtti Táncvilágnapi üzenete: "Az ötvenes években megjósoltam, hogy a XX. sz. a TÁNC évszázada lesz. Az akkor gúnyosan, elnéző mosollyal fogadott jövendölést mára sorsát lassan beteljesítő század igazolta." A balett művész igazát támasztja alá az 1960-as években indult Pécsi Balett Eck Imre koreográfus és Bretus Mária szólótáncos közreműködésével. A társulat nemcsak megszüntette Budapest monopóliumát, hanem az első közép-európai modern balett együttesként világhírnévre is szert tett.
Bővebben
Képző- és iparművészeti ág

Legfontosabb és egyben legszebb feladatunk a tehetséggondozás: akár a gyerekek szakirányú továbbtanulását elősegítendő (alkotóvá válás – szűkebb szakmai értelemben), akár mint a gyerekek műértő –műélvező közönséggé, önálló értékítélettel bíró kreatív emberekké nevelése (alkotóvá válás – tágabb szakmai értelemben). Az Ady iskolában a művészeti oktatás gyökerei a 80-as évekre nyúlnak vissza: 1984-től rajztagozatos képzés kezdődött, valamint 1991-től hatosztályos képzőművészeti gimnázium kezdte meg működését.
Bővebben
Zeneművészeti ág

A zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola az 1982/83. tanévben indította első ének-zene szakosított tantervű osztályát. A 2001/2002-es tanév változást hozott az ének-zene tagozat életében. A művészeti alapképzés keretében a délelőtti énekórák közül 2 órát szolfézsként tartottunk, együttműködve a Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskolával, ahol a hangszeres oktatás folyt délutánonként.
A 200768-as tanév ismét az átalakulások jegyében zajlik. A délelőtti 3 énekóra és2 énekkari foglalkozás mellett, a hangszert tanuló diákok számára lehetővé válik két szolfézs órán részt venni a zeneiskola keretein belül. Ez elősegíti a zeneelméleti ismeretek elmélyítését, az alapismeretek bővítését.
Bővebben
Avocado