Álláshirdetés

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, Zalaegerszeg 184001 intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2013.12.06-2018.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy utca 2.

 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az 5-8. évfolyam, valamint a művészeti alapképzés nevelő-oktató munkájának szervezése, irányítása. Tehetséggondozás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, tanítói vagy tanári végzettség,

 

§         Büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Egyetem, közoktatásvezetői szakvizsga,

§         Általános iskola és művészeti alapképzés területen szerzett - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

§         Az iskola profiljának megfelelő, legalább 10 éves tanítási gyakorlat, illetve munkaközösség-vezetői tapasztalat.

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

§         Kiváló szintű szervező, irányító, kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglakoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

§         Szakmai önéletrajz

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez).

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2013. december 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czigány László igazgató nyújt, a 0692/596-390 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerülete címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1233-14/2013/KIK/184 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető-helyettes.

 

§         Személyesen: Pácsonyi Imre, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. Fsz. 16..

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

§         Iskola honlapja - 2013. szeptember 30.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ady-zala.sulinet.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. október 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.vissza
Avocado