A Tanulókért és az Iskoláért Ady Alapítvány
Beszámoló a 2012-es évről

Székhelye: Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2.
Tel/fax: 92/596-393

Célja: Iskolánkban tanuló gyermekek idegen nyelv oktatási, számítástechnikai képzési és sportolási lehetőségeinek bővítése, a tehetséges gyermekek képességei további kibontakozásának elősegítése, ehhez az iskola tárgyi és technikai feltételének folyamatos korszerűsítése.

Alapítók: Dr. Hóbor Erzsébet, Tar István

Az alapítás éve: 1996.
Kurátorok:
elnök: Czigány László
titkár: Csizmazia Ibolya
gazdaságis: Rózsás Csaba
tagok:
dr. Hetényi Ferencné
dr. Aradi Etelka
Dén Tamás
Eklerné Gaál Tímea
Lemléné dr. Bita Mónika
Tóth Norbert

Az alapítvány az 1997. évi CLVI. tv. 2.§. (1) bek. b) pontja értelmében közhasznú szervezet.
A törvény 26. §. c) pontjában foglaltak alapján közhasznú tevékenységet végez:
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- kulturális tevékenység
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet területen.

A vagyon felhasználásának módja:
- Az iskola számítógépparkjának korszerűsítéséhez való hozzájárulás
- Az ének-zene és mozgásművészeti tagozatokon belül működő szakköröknek és műhelymunkáknak anyagi és tárgyi segítése
- Külföldi iskolai kapcsolatok létesítése
- Versenyfelkészítések segítése
- Versenyen kiemelkedő eredményt nyújtó tanulók és felkészítő tanárok elismerése és jutalmazása
- Sporteszközök beszerzéséhez pénzügyi támogatás
- Kiemelkedő kulturális rendezvények lebonyolításában résztvevő tanárok és diákok jutalmazása
- Táborozás megszervezésében felmerülő egyes költségek biztosítása
- Nyelvvizsgára való felkészítés támogatása szociálisan rászoruló gyermekek részére

Az alapítvány nyitott, így azt magyar és külföldi természetes és jogi személyek adományaikkal támogathatják.
Az alapján számára időhöz és feltételhez kötött felajánlásokat is lehet tenni.

A felajánlás lehet:
- pénz
- jog
- tevékenység, közreműködés
- dolog (ingó, ingatlan) átruházása

Adószám: 18956047-1-20

Számlaszámunk: 11749008 - 20156749
Avocado