Képzőművészeti Támogatási Alapítvány
Beszámoló a 2012-es évről

Tapasztalataink szerint a művészet megismerése hozzásegíti a gyermeket saját személyisége, értékei megismeréséhez, önkifejezéséhez.
Alapítványi beszámoló a 2012-es tanévről (pdf formátum) itt
Iskolánk 1991-ben hozta létre a Képzőművészeti Támogatási Alapítványt. Célja akkor az iskola rajztagozatának és az éppen induló képzőművészeti gimnáziumának szakmai és anyagi támogatása volt. Napjainkig ez a feladat kibővült, hiszen 1996-tól képző-és iparművészeti alapképzés keretében működik a rajztagozat és a gimnázium, kibővülve a város és városkörnyéki ún. külsős rajzcsoportokkal. Így a tanulói létszám 500 fő fölé emelkedett.

Tevékenységi területek:
Ösztöndíj, segély: A szervezet ösztöndíjjal segíti a hátrányos helyzetű tanulókat, támogatja a rászoruló diákok tandíjait. Az alapítvány kurátorai döntéseiket szakmai szempontok figyelembevételeivel teszik a tehetséges tanulók érdekében.

Jutalmazás: Az iskolagalériában az évente 6 állandó kiállítás mellett több tanulói kamara kiállítás, vándorkiállítás, megyei rajzpályázati kiállítás nyílik, ahol a megjutalmazott diákok nívódíjait az alapítvány ajánlja fel.

Eszközfejlesztés: Az iskola képző- és iparművészeti műhelyeinek eszközállománya folyamatosan bővül, korszerűsödik az alapítvány segítségével.

Tanulmányutak: A szervezet évente szervez belföldi és külföldi tanulmányi kirándulásokat, melynek anyagi feltételeiben jelentős szerepet vállal.

Alkotótáborok: A nyári alkotótáborok már hagyománnyá váltak az iskola életében. Az alapítvány szervezése és anyagi hozzájárulása mellett a diákok évről-évre újabb helyszíneken fejleszthetik tudásukat.

Pályázatok: A szervezet évente részt vesz országos és helyi pályázati projektek kidolgozásában, lebonyolításában, így is segítve a diákok képzőművészeti nevelésének hatékonyságát.
Az alapítvány 1998-óta közhasznú szervezet.
Az alapítvány vagyonát hat tagú kuratórium kezeli.
Elnöke: Németh János keramikusművész
Titkár: Szommer Judit
Tagok: Nagy Szilvia
Dr. Lackner Melinda
Fischer György szobrászművész
Dr. Katona György

Az alapítvány köszönetét fejezi ki a szülőknek, támogatóknak, akik bármilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy az alapítvány az elmúlt évek során eredményesen működhetett.

Kérjük, hogy felajánlásával támogassa szervezetünket nemes céljai elérésében!
Adószám: 19274944-1-20
Számlaszám: K&H 10404900-49011805

2008. évi közhasznúsági jelentése
2008. évi nyitó saját tőke2.702 e Ft
2008. évi bevételek1.343 e Ft
2008. évi kiadások, ráfordítások1.060 e Ft
2008.évi záró saját tőke2.985 e Ft
Ebből: tárgyi eszközök nettó értéke87 e Ft
Pénzeszközök466 e Ft

Az alapítvány az alapító okiratban rögzítetteknek megfelelően cél szerinti juttatásként 955 e Ft-ot fordított. Működési célú kiadások összege 218 e Ft-ot tett ki.

Alapítványunk tájékoztatja tisztelt támogatóit, hogy 2008-ban az SZJA 1%-át rajzpályázatok nyerteseinek jutalmazására, tehetséges tanulók nívódíjaira, kiemelkedő képességű tanulók ösztöndíjára, tanulmányutak és alkotótáborok támogatására fordította.

Köszönjük felajánlásaikat!
Avocado