Ady Iskola Izsák Imre Alapítványa
Az alapítvány honlapja

Számlaszáma: OTP 11749008-20158253
Adószám:18956401-1-20

Izsák Imre Képzőtársaság

Az ötlet személyes élmény alapján keletkezett. Családi beszélgetések során kiderült, hogy volt egy tanár ősöm, Tarczy Lajos, aki a pápai református főiskolán tanított. Ő vezette az ottani önképzőkört, melyben részt vett Petőfi és Jókai is. Itt írták első verseiket. A vérszerinti rokonság és a személyes érdeklődés szerencsés találkozása volt ez a felfedezés. Kutatni kezdtem a múltat, az önképzőkörök történetét. Az 1790-es években indult, és egészen 1948-ig működtek e körök, még az állami iskolákban is. Az irodalomtörténészek szerint mindig haladó szellemű műhelyek voltak. Elsődleges feladatuk volt a tehetséggondozás. Nem az volt a cél, hogy sokan vegyenek részt a munkában, inkább a kiemelkedő diákok fejlődését igyekezett szolgálni ez a szervezet

Ahogy elmélyedtem a témában, arra gondoltam, használni lehetne ezt a tradicionális képzési formát a mai iskolarendszerben is. A régi önképzőkörök közép- és főiskolákon, egyetemeken működtek, munkájuk igazi értelme csak ezen a szinten érvényesül.

Amikor másfél éve (1990) a mi iskolánkban elindult a gimnáziumi képzés, rögtön eszembe jutott ez a régi tervem. Itt a lehetőség! Megkerestem az osztályfőnököt, Hidasi Györgynét, és 1991. november 11-én megalakítottuk a "MI" önképzőkörünket. Az alapító tagság létszáma 70 fő volt, a gimnáziumi osztályokból és a 6-8. évfolyamok tanulóiból (ma már (2000-ben) több mint 200 fő). A közgyűlés döntése alapján három csoportot szerveztünk: művészeti, szerkesztőségi és természettudományos szekciót. Megválasztottuk tisztségviselőinket, és létrehoztuk a működési szabályzatunkat.

Tevékenységünket három fő irányvonal mentén képzeltük el.
- egy iskolai évkönyv szerkesztése, létrehozása
- iskolai, később városi, megyei pályázatok meghirdetése
- rendezvények, előadások, kiállítások szervezése

Izgalmas kihívást jelentett a névválasztás. A helyi múzeum szakembereitől kértünk segítséget. 12 olyan személyt választottak ki számunkra a történelem különböző korszakaiból, akik megfeleltek feltételeinknek, és mindenképpen méltóak arra, hogy a képzőtársaság felvegye valamelyikük nevét. Feltételünk volt, hogy zalai legyen, esetleg zalaegerszegi. Olyan személy, aki nekünk kevéssé ismert, de korának kiemelkedő egyénisége volt. A névadó személyéről szavazással döntöttünk. A tagság Izsák Imrét, egy méltatlanul elfeledett zalai születésű csillagászt választott, akiről a Hold túlsó oldalán egy krátert is elneveztek. Ezek után megkezdődtek a dolgos hétköznapok...

Dúcz Mihály
alapító titkár

Tudományos Diákkonferenciák
A XIX. Századi képzőtársaságok mintájára rendezett előadások elősegítik a középiskolás előadók ilyen irányú fejlődését is.
Az eddig rendezett tucatnyi konferenciánk előadói ma már főiskolákon, egyetemeken kamatoztatják előadói, illetve a pályázati munkában szerzett tapasztalataikat. Ősszel immár hatodik alkalommal rendezzük meg tudományos diákkonferenciánkat, ahol a pályázók középiskolás korosztálya mutatkozhat be, gyakorolhatja a szóbeli előadásokat, készülhet a későbbi megmérettetésekre. Várhatóan két helyszínen: Zalaegerszegen és Nagykanizsán zajlana a program. A diáktársak, hozzátartozóik, érdeklődők előtt előre elkészített prezentációs anyaggal, előadással mutatkoznak be. A szereplés elősegíti a diákok felsőfokú képzésben szükséges előadói tapasztalatainak megszerzését, a megfelelő tudományos módszerek használatának alkalmazását.
2007 novemberében történelmi előadások kerülnek sorra az „Öveges József” TIT Ismeretterjesztő és Szakképző Egyesület támogatásával (több közös rendezvényünk volt már), Nagykanizsán.
Az előadásokat a hozzátartozók, az osztálytársak, a TIT tagok, az Izsák Imre Képzőtársaság érdeklődő képviselői előtt tartják meg az egykori pályázók.
A bemutatkozások, a hozzászólókkal történt beszélgetések után, szerény állófogadás keretében jutalmazzuk meg az előadókat (oklevél, könyvutalvány).

Dúcz Mihály: Képzőtársasági jelen a múlt tükrében
(megjelent a Mester és tanítvány 2008. májusi számában)

Izsák Imre Képzőtársaság Honlapja itt!
Avocado