Diák Sport Egyesület
Története

A 90-es évek közepén a Diáksport Szövetség és Művelődési Minisztérium kezdeményezésére az iskola Diáksportkörüket iskolai sportkörökké kellett átalakítani. Ez azzal járt, hogy teljesen megszűnt az önállóságuk, gazdaságilag beleolvadtak az iskola költségvetésébe. Ugyanebben az időszakban vezették be a sportfejkvótát, mely felett szintén az iskolai gazdaságvezetés rendelkezett. Egyre kevesebb pénz jutott az iskolai sportkörök, tömegsportok szervezésére. Ugyanakkor beszűkült a testnevelés anyagi tervezési lehetősége is. Kevesebb pénz jutott az iskolai sportcsoportok versenyeztetésére is.

Nagy gondot okozott a sportcsoport vezetői díjak elszámolása, mivel ezek az órák beszámítottak a kötött túlórák közé.

2001. évben az iskolavezetés kezdeményezésére vetődött fel, hogy meg kellene alakítani a Diáksport Egyesületet. Ez nagyon jó ötletnek bizonyult több szempontból is.

1./ Iskolánkban teljes mértékig felfutott a középiskolai szakasz, így több korcsoport versenyeztetését és felkészítését kellett megoldani.
2./ A Diáksport Egyesület, mint önálló jogi személy a rendelkezésére bocsátott anyagi eszközökkel önállóan gazdálkodik, egyéni felelősséggel, megbízott gazdasági vezetővel.
3./ A DSE, mint önálló jogi személy, jogosult olyan pályázatokon részt venni, melyekre az iskola nem pályázhat.
4./ Önállóan működteti a szakosztályi, illetve tömegsport csoportokat. A versenyeztetésről gondoskodik.

Ilyen meggondolások után 2001 novemberében, a hivatalos utat betartva az iskolavezetés egyetértésével alakult meg az Ady DSE, melynek működését két dokumentum szabályozza:
a) A Közgyűlés által elfogadott és a Cégbíróság által jóváhagyott alapszabályzat.
b) Az intézmény vezetése és a DSE közötti együttműködési szerződés, melyet minden tanév elején az előző tanévi értékelés alapján kiegészítő szerződéssel újítunk meg.

A Diáksport Egyesület munkáját héttagú elnökség irányítja. Az elnökség évente egyszer, ha kell, többször ülésezik.

Az elnökség összetétele:
Elnök: Ambrus László
Elnökhelyettes: Gécsek András
Gazdasági vezető: Németh Mária

Számvizsgáló Bizottság:
Elnök: Vargáné Csuko Hajnalka
Tagok: Nemes Erika
Babati Attila

Az elnökség az Alapszabályban, valamint az Együttműködési Szerződésben leírtak, követelmények alapján végzi munkáját.
1. Összeállítja a DSE éves programját
a) Diákolimpiai versenyrendszerben való részvétel
b) Saját rendezésű kupák és versenyek versenynaptárát
c) Más ISK és DSE által szervezett versenyeken való részvétel
d) Tartja a kapcsolatot a Városi Diáksport Bizottsággal

2. Sportcsoportvezetőkkel megköti a szerződést, irányítja munkájukat, segítséget nyújt.
3. Biztosítja az Együttműködésben leírtaknak megfelelően a testneveléshez és a sporthoz a tárgyi, anyagi feltételeket.
4. Szervezi a sportcsoportvezetőkkel együtt a házibajnokságokat korosztályonként, nevenként, sportáganként az érdeklődési köröknek megfelelően.
5. Gondoskodik a pályázatok előkészítéséről és megvalósításáról.
6. Összeállítja és szervezi a tornatermek délelőtti és délutáni programját, segítséget nyújt a gazdasági irodának az esti bérlők szervezésében és irányításában (szerződések megkötése, stb.)

1./ Pályázatok

Wesselényi pályázat
2003. 400.000 Ft
2005. 270.000 Ft
2006. 1.078.000 Ft

Városi Sportbizottság Alapítványa
2002. 150.000 Ft
2003. 100.000 Ft
2004. 150.000 Ft
2005. 150.000 Ft
2006. 150.000 Ft
2007. 150.000 Ft

A pályázatokon nyert bevételből biztosította a DSE saját rendezésű kupák, versenyek finanszírozását.

2./ Tárgyi feltételek biztosítása
a) DSE megalakulása óta felújítottuk labdakészletünket minden labdajátékhoz. Az újonnan beindított szakkörök csapatainak felszereléseket vásároltunk (10 garnitúra)
b) Felújítottuk a talajtornához a szivacsszőnyeg készletünket, új magasugró dombot készítettünk.
c) Felújítottuk az iskolával közösen a tornaterem világító berendezését
d) Kialakítottuk a gyógytornához szükséges tornaszobát
e) A salakos futópályát rekortánra alakítottuk át.
f) Az iskolával közösen megoldottuk a tornaterem műanyag borítását rendezvények alkalmára.
g) A sportudvar védelme érdekében elektromos kapu (autóbejáró) felszerelésében is részt vettünk.
h) A sportszerek karbantartásáról, felújításáról folyamatosan gondoskodtunk.

Eredmények
Iskolánkban tanultak és felnőtt válogatott sportolók lettek:
Berzicza Tamás - birkózás
Bakos György - atlétika
Gál Andrea - kézilabda
Simon Lászkó - kosárlabda

Diákolimpia Országos Döntőin elért eredményeink

I. helyezett:
Atlétika ötpróba fiú IV. kcs. csapat (1990).
Csapat tagjai:
Szabó Márk
Kovács Krisztián
Kovács Adrián
Fata Gábor
Tóth Tibor
Németh Róbert
Felkészítő testnevelő: Ambrus László

III. helyezett:
Kosárlabda fiú IV. kcs. csapat (2004).
Csapat tagjai: Simon László, Molnár Tamás, Ambrus Péter, Németh Mátyás, Vertetics Ádám, Németh Roland, Horváth Ádám, Sebestyén Artúr, Komáromi Gábor, Czafit Gergely
III. helyezett: Atlétika IV. kcs. 4x100 m fiú váltó (1991).
V. helyezett: Atlétika IV. kcs. magasugrás leány csapat (1996).
VI. helyezett: Atlétika súlylökő IV. kcs. leány csapat (2006).
Farkas Róbert V. kcs. távolugrás (2003).
Árvai Gergely VI. kcs. hármasugrás (2004).
VIII. helyezett: Kovács Dóra 400 m futás VI. kcs. (2004).
VIII. helyezett: Kosárlabda IV. kcs. leány kosárlabda csapat (2007).

Kupagyőzelmek
I. helyezett: Kosárlabda fiú VI. kcs. csapat: Ganz-kupa (2003)., Kölcsey –kupa (2003)., Szántó-kupa (2003).
I. helyezett: Kosárlabda leány VI. kcs. csapat: Kölcsey-kupa (2006).
Torna sportág versenyeredményei
I. helyezett: Diákolimpia (I-II. kcs.) leány: megyei (2001).
III. helyezett: (III-IV. kcs.) leány: megyei (2002, 2004, 2007).
Avocado